Utländska studerande lockas av Finland – universiteten tog emot rekordmånga ansökningar

Finland och Finlands högskoleutbildning lockar studeranden från utlandet. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Vårens första gemensamma ansökan för högskolorna avslutades 22 januari. Både vid Turun yliopisto och vid Uleåborgs universitet nåddes rekordsiffror för antalet ansökningar till de internationella utbildningarna.

Totalt ansökte 2 314 studerande om en studieplats vid Uleåborgs universitets internationella utbildningar. Det är en 24 procent högre siffra än i fjol.

För Turun yliopistos del var ökningen 52 procent i jämförelse med fjolåret. År 2019 skickade 1376 studerande in sin ansökan. I år tog universitetet emot hela 2008 ansökningar till de internationella utbildningarna.

För bägge universitetens del kom flest sökande från Pakistan. Näst mest kom från Bangladesh och på tredje plats kom Indien.

– Finland och Finlands högskoleutbildning lockar utländska sökanden. Att Uleåborgs universitet är internationellt känt för sin forskning inom ICT och för sina satsningar på marknadsföring syns till vår glädje i våra ansökningssiffror, säger Uleåborgs universitets kommunikations- och marknadsföringschef Marja Jokinen i ett pressmeddelande.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning