Utländska krafter lobbar mot abort i Europa

Bild: Maija Hurme

Ett hemlighetsfullt nätverk lobbar för att förbjuda abort i Europa. Centrala personer vill även bannlysa assisterad befruktning, försvåra skilsmässor och upphäva Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor.

Totalförbudet mot abort i amerikanska Alabama slog ner som en bomb för många, men inte för organisationer som bevakar reproduktiv hälsa. De har redan en tid noterat en märkvärdig utveckling: Aborträtt...