Utländska chefer uppskattar den finländska arbetskulturen – men språket vållar problem

Över hälften av de tillfrågade anser att Finlands höga skatter hör till landets nackdelar, trots att det finns förståelse för det finländska skattesystemet. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Vår goda arbetsmiljö lockar utländska chefer till Finland. Men det är svårt för utomstående att komma in i de finländska kretsarna, och det finska språket är en utmaning.

Finlands näringsliv EK har kartlagt vilken syn utländska chefer som är högt uppsatta har på hur det är att göra karriär och bo i Finland.

Chefernas makar har svårt att hitta jobb och Finlands höga skatter upplevs också som ett problem. För utlänningarna är det dessutom svårt att komma in i de finländska kretsarna, vilket upplevs som en nackdel både i jobbet och på fritiden.

Företagens arbetskultur och en stabil verksamhetsmiljö anses däremot höra till Finlands styrkor.

EK försöker hitta nya sätt att locka utländska talanger till Finland och har därför utrett hur utländska chefer trivs här. Knappt 60 personer som arbetar inom den högsta ledningen på betydande koncerner och företag svarade på EK:s enkät.

Enligt EK:s vd Jyrki Häkämies lönar det sig att vara lyhörd.

– De här cheferna kan bidra till att locka nya kompetenta ledare till Finland. Vi förbinder oss till att utnyttja den här värdefulla responsen och vidarebefordra budskapet till beslutsfattarna, säger Häkämies i ett pressmeddelande.

56 procent anser att arbetskulturen och den positiva atmosfären hör till Finlands styrkor.

Det är svårt för chefernas makar att hitta ett jobb. 60 procent upplever att det här är ett problem.

Över hälften av de tillfrågade anser att Finlands höga skatter hör till landets nackdelar, trots att det finns förståelse för det finländska skattesystemet.

Många upplever att det är svårt att komma in i de finländska kretsarna. Det finska språket upplevs som ett stort problem. Cheferna poängterar att man även i jobbets tecken mest talar finska.

Den höga nivån på offentliga tjänster uppskattas. Däremot finns det få engelskspråkiga daghem och skolor, vilket uppfattas som problematiskt.

Finlands stabila verksamhetsmiljö ses som bra för näringslivet, men den strikta arbetslagstiftningen förundrar.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning