Utkomststöd flyttar till FPA

Nya uppgifter. FPA Har från och med nästa år hand om beslut kring utkomststöd. Bild:

Från och med nästa år sköter Folkpensionsanstalten alla uppgifter som har med utkomststöd att göra. I huvudstadsregionens städer ser man det redan genom att handläggare av utkomstärenden flyttar till andra uppgifter.

När kunnigt folk söker sig till andra uppgifter har städer och kommuner svårt att betala grundutkomststödet inom tidsramen för de lagstadgade sju dagarna. För städer och kommuner handlar det inte om att ge över en affärsmodell. Handläggare som har hand om beslut kring utkomststöd flyttar inte automatiskt till FPA. Det är meningen att FPA i framtiden sköter uppgifterna med nuvarande personal och inleder en rekrytering i vår.

När jobben upphör har kommuner och städer skyldighet att utöver uppsägningar erbjuda andra jobb och utbildning. Målet är att så många handläggare som möjligt flyttar till FPA eller till andra uppgifter inom kommunen. Vanda stad har varit med i pilotprojekt där uppgifterna flyttats över till FPA.

– Samarbetet med FPA har varit positivt. Både kunderna och staden har varit nöjda. En stor fråga är hur vi klarar av att hålla handläggarna kvar till årets slut och hur vi klarar av att sysselsätta dem inom stadens andra organisationer, säger Virve Flinkkilä, som är servicechef för vuxensocialarbete i Vanda.

I Esbo och Helsingfors märks redan flytten av personal.

– Det är mycket svårt att rekrytera kompetenta handläggare på tidsbundna kontrakt. Vår organisation är ganska belastad med arbeten, säger Marja Dahl, som är servicechef för vuxensocialarbete i Esbo.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning