Utkast till proposition om vårdreformen ut på remiss – regeringen föreslår ändringar i över 100 lagar

Enligt Social- och hälsovårdsministeriet måste totalt 109 lagar som har en koppling till regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen ändras. Arkivbild från Riksdagshusets plenisal. Bild: Catariina Salo/SPT

Utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen kan lämnas in under februari.

Den social- och hälsovårdsreform som regeringen planerar kräver att över 100 lagar ändras, uppger Social- och hälsovårdsministeriet. Enligt ministeriet handlar ändringarna bland annat om att lägga till hänvisningar till regeringens proposition om vårdreformen och upphäva bestämmelser som överlappar varandra.

De föreslagna lagändringarna har beretts av sju olika ministerier: Social- och hälsovårdsministeriet, Inrikesministeriet, Justitieministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet och Finansministeriet.

Ett utkast till regeringens proposition om lagändringarna åkte på remiss på måndagen. Utlåtanden om det över 700 sidor långa paketet bör lämnas in senast den 26 februari.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning