Ute till havs är algsommaren ännu inte över – i sjöarna ser det ljusare ut

Bild: Johannes Nystén/SPT

Trots att algblomningen sakta avtar, visar Finlands miljöcentrals riksomfattande algöversikt att algsommaren ännu inte är helt förbi.

Observationer från Östersjön visar att det fortfarande finns riklig förekomst av blågröna alger i Egentliga Östersjön. Området sträcker sig även norrut mot de finska kustområdena.

Algblomningen vid kusten är nu måttlig och i övriga havsområden börjar algblomningen sakta avta, vilket är normalt för årstiden.

– En del alger har påträffats vid Finska vikens, Skärgårdshavets och Bottenhavets kust, men inga rikliga observationer har gjorts, säger Harri Kuosa från Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.

I sötvattnen finns nu mindre mängder blågröna alger än normalt den här årstiden. Totalt har algobservationer gjorts vid 37 av de nationella observationsplatserna.

Svalt vatten både i sjöarna och ute till havs

I takt med att hösten närmar sig, tenderar algblomningen att börja avta. Den har också nu hållits tillbaka av det svala och ostadiga vädret.

Det svala vädret syns också av i vattentemperaturen. Temperaturen i haven har hållit sig under 20 grader i alla Finlands havsområden. I Bottenviken har temperaturen under den gångna veckan rört sig mellan 9–16 grader, i Bottenhavet 9–18 grader, i Skärgårdshavet 16–19 grader och i Finska viken 11–19 grader.

Även i sjöarna är vattnet nu svalt. I södra och mellersta Finland rör sig sjötemperaturen mellan 14–19 grader och i Kajanaland, norra Österbotten och Lappland rör sig temperaturen endast runt 11–15 grader. Normalt brukar temperaturen i sjöarna vara mellan en och tre grader högre den här tiden på året.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning