WHO definierar utbrändhet som arbetsrelaterat problem

Enligt Världshälsoorganisationen WHO kan utbrändhet uppstå om kronisk stress på arbetsplatsen inte åtgärdas. Bild: Mostphotos

Världshälsoorganisationen WHO har nu kommit överens om definitionen av vad utbrändhet egentligen är. Däremot ges fenomenet fortfarande inte officiell status som medicinsk diagnos.

Om knappt tre år, i januari 2022, träder Världshälsoorganisationens definition av utbrändhet i kraft. Utbrändhet kommer då att betraktas som en följd av kronisk arbetsrelaterad stress. För att kunna säga att den som söker medicinsk hjälp har utbrändhet måste tre kriterier uppfyllas: patienten är energilös eller trött, patienten känner sig mentalt distanserad, negativ eller cynisk i förhållande till sitt arbete och tillståndet påverkar arbetsförmågan.

När nyheten från WHO:s generalförsamling kablades ut i helgen missförstods den i många länder och refererades som att läkare härefter kommer att kunna ge patienter en burn out-diagnos i stället för att sjukskriva dem för en depression de kanske inte ens har.

– Läkare kan redan nu sjukskriva patienter på grund av utbrändhet, men arbetsgivaren måste inte godkänna intyget och betala ut lön under sjukledigheten. WHO:s beslut innebär att man har kommit överens om vad utbrändhet är, men inte att det är en medicinsk diagnos, säger Kristian Wahlbeck, psykiater och utvecklingsdirektör vid föreningen Psykisk hälsa i Finland.

Den första versionen av ICD-11 blev offentlig redan i fjol, men nu är listan officiellt godkänd. ICD-listan är en internationell sjukdomsklassifikation med samlade definitioner av syndrom, sjukdomar, skador och övriga hälsorelaterade problem. Den är också grunden för hur man statistikför bland annat dödsorsaker. I motsats till tidigare versioner är ICD-11 helt elektronisk för att göra verktyget lättare att använda.

Även HBL gick händelserna i förväg i måndags och beskrev WHO:s definition som en ny medicinsk diagnos. Texten ovan är omarbetad den 29.5.2019 klockan 16.45 för att inte ge en missvisande bild av Världshälsoorganisationens beslut.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning