Utbrändhet är vår dyraste folksjukdom

Bild: Wilfred Hildonen

Psykisk ohälsa har varit ett hett debattämne den senaste tiden, men har diskussionerna lett till några konkreta åtgärder? Våra unga flickor och pojkar mår dåligt, sjukskrivningarna ökar, vårdköerna blir längre och det tar allt längre tid att få vård.

Vi har ett allvarligt problem framför oss, eftersom psykisk ohälsa kostar Finland miljarder euro om året. Dessutom är det, i delar av landet, den största orsaken till sjukfrånvaro.

Psykisk ohälsa är Finlands dyraste folksjukdom.

Enligt OECD:s hälsorapport är Finland det land i EU med flest psykiska problem och med kostnader på 11 miljarder om året. Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa har ökat med hela 53 procent under de tre senaste åren.

Jyväskylä universitet har rett ut de indirekta kostnaderna för psykisk ohälsa: 6 miljarder euro årligen. Dessa indirekta kostnader består exempelvis av boendekostnader, utkomststöd, färdtjänster, barnskydd, individuella terapier och rehabilitering. Om vi jämför med andra sjukdomar kostar cancersjukdomar samhället 1 miljard euro om året, hjärt- och kärlsjukdomar 4 miljarder.

Det problem jag vill belysa är utbrändhet på arbetsplatser. Ett av problemen på arbetsmarknaden i dag är utmattningssyndrom – eller burnout, kärt barn har många namn. Arbetslivet förändras och blir mer påfrestande. Organiseringen av arbetsuppgifterna och jobbansvaret kan vara bristfällig, arbetsmängden för stor. Det förekommer dåligt ledarskap eller dispyter på jobbet. Man kan därmed säga att arbetet är sjukt, inte individen. Problemet är att människan i dag inte har tid för den återhämtning hen behöver.

Inom psykologin talar man om utmattningssyndrom då man diskuterar utbrändhet. Vad är då utmattningssyndrom? Det består av ett flertal psykiska och kroppsliga besvär och beror på långvarig stress och andra svåra påfrestningar. Vi behöver komma ihåg att vi människor är individer, därmed reagerar vi även olika på stress. De symtom som förekommer vid utmattningssyndrom är trötthet och sömnproblem, det är svårt att somna in och man vaknar flera gånger under natten. Känslomässiga symtom inkluderar ångest, nedstämdhet och att man lätt blir irriterad. Tankemässiga symtom är koncentrationssvårigheter samt glömska. Det kan även vara svårt att utföra vardagliga sysslor och att följa ett samtal.

Med stöd och behandling kan man återhämta sig. Behandlingen innefattar flera element som psykoterapi, läkemedelsbehandling mot depression och sömnlöshet, samt information och utbildning om stress och hur stressen påverkar oss som människor.

Problemet i Finland är vårt diagnossystem. Vi vet nu att det som tidigare kallades utbrändhet betyder utmattningssyndrom, samt att det finns behandling för detta. Men utmattningssyndrom i Finland ses inte som en diagnos utan som ett symtom. Detta innebär att den drabbade får sjukledigt men i värsta fall inte sjukförsäkringsersättning eller lön.

Läkarna skriver diagnoser med ord samt med koder ur den internationella diagnosklassificeringen ICD-10. Exempelvis betyder F-koder olika psykiska sjukdomar. Men diagnoser som börjar med Z-koder, typiska för utmattningssyndrom, får patienten ingen ersättning i form av sjukförsäkring eller lön. Till exempel Z73.3 tyder på stress och kod Z73.0 arbetsrelaterad utmattning. Därför använder man oftast kriterier för depression i stället för utmattningssyndrom.

FPA:s uppgift är att se huruvida ansökan innefattar lagliga förutsättningar för sjukdagpenning, sakkunniga läkare måste följa lagen om sjukförsäkring.

Låt mig jämföra med vårt grannland Sverige, där socialstyrelsen slutit ett särskilt avtal och definierat termen utmattningssyndrom som en diagnos, vilken ger ersättning trots att den inte hittas i den internationella diagnosklassificeringen ICD-10.

För att få en rättvis bild av hur många som lider av arbetsrelaterat utmattningssyndrom behöver vi även i Finland ett särskilt avtal om att definiera utmattningssyndrom som en sjukdom, samt ändra lagen om sjukförsäkring. Vi behöver evidensbaserad statistik över problemet för att kunna vidta de rätta åtgärderna. Finland har inte råd att vara landet i EU med flest psykiska problem.

Sari Somppi Psykolog, kriminolog Vasa

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning