Utbildningen dalar i Finland – experter skyndar på längre läroplikt

En förlängd läroplikt, som skulle täcka andra stadiet åtminstone delvis, är ett recept som utvärderingen ger Sipiläs regering.Bild: Lehtikuva/Anni Reenpää

Nu rusar andra länder förbi i utbildningen. Därför behöver antalet studieplatser utökas och läroplikten förlängas. Det säger rådet som utvärderar den ekonomiska politiken i sin rapport – på lång sikt behövs utbildning och satsning på forskning och innovation.