Utbildning, jämlikhet och lycka

Det är viktigt med utbildning efter grundskolan, men spelar mindre roll om det handlar om yrkesskola eller gymnasium. Bild: KSF-arkiv

Ett utbildningssystem som gör det lättare för barn från familjer med svagare ekonomi att studera minskar skillnaderna mellan hur lyckliga unga vuxna är. OECD rekommenderar förlängd läroplikt i Finland.

Finland har i ett ganska sent skede vaknat upp till att vi har en alltför stor grupp, ungefär 600 000 personer, vars utbildning begränsar sig till grundskolan. I den här gruppen är drygt 40 procent sy...