Utbildning – grunden för framgång

Bild: KSF-Media / Arkiv / Kristoffer Åberg

Finland har i jämförelse med många andra ett bra utbildningssystem, men det är inte tillräckligt. Under de senaste decennierna har nya och nygamla problem gjort entré.

I den färska utbildningspolitiska redogörelsen är ambitionen att granska utbildningen som en helhet – från daghem till forskning. Det är ett välkommet grepp eftersom en hel del reformer har gjorts på...