Utbildning är en hållbar investering i framtiden

Att blint stirra på budgeten för innevarande år eller kommande år är att frånse vikten av utbildning som en garant för att minska marginaliseringen av unga

Under den pågående pandemin har betydelsen av barns och ungdomars behov av social interaktion förts fram som en garant för välbefinnande. I den debatt som vi för i dag kan vi se skolans betydelse som en mötesplats, en plats med stor betydelse för barns och ungdomars psykiska välbefinnande samt en plats som genom bibehållna vardagsrutiner tryggar växandet och välbefinnandet likvärdigt för varje individ.

Vi har insett att skolan är mycket mera än enbart en plats för kunskapsinlärning enligt våra läroplansgrunder. Skolan ger trygghet och erbjuder möjligheter att skapa relationer som i sin tur ger färdigheter för att klara av alla de utmaningar vuxenlivet innebär. Det är viktigt att vi påminns om utbildningens roll då verksamhetsförutsättningar ges i form av resurser till utbildning. Målsättningen måste i alla lägen vara självklar – vi bör kunna uppfylla alla förväntningar vi lagt på utbildningen.

För att kunna erbjuda realistiska möjligheter måste vi vara konkreta och modigt ställa oss frågor som: Har vi tillräckligt med lärare för att varje individ ska bli sedd för vad den är och stöda alla på sin lärstig? Har vi stödfunktioner som svarar på alla elevers och studerandes behov? Är tillgången på övrig personal sådan att de har förutsättningar att sköta det som förväntas av dem?

Största delen av den service som berör barns och ungdomars välbefinnande kommer framtidens kommuner att ansvara för även efter vårdreformen. Har vi då rätta politiker för att föra in hemkommunen i det nya? Det är viktigt att ta i beaktande att det även i framtiden finns en fungerande elevvård som kan jobba med förebyggande arbete samtidigt som det finnas resurser för att jobba med de effekter covid-19 haft på barns och ungdomars mående.

Småbarnspedagogik och skola är mer än utbildning, det är en investering för framtiden. Kommuner måste våga ta modiga beslut, det finns inga genvägar. Att blint stirra på budgeten för innevarande år eller kommande år är att frånse vikten av utbildning som en garant för att minska marginaliseringen av unga. Marginaliseringen genererar på lång sikt betydligt större kostnader än tidigt ingripande och satsning på förebyggande verksamhet. I den satsningen är kvalitativ god skola och elevvård element som ska prioriteras.

Hållbarhet ska självklart innebära att värna om miljön, hållbarhet ska också innebära att vi värnar om människan. En livskraftig och attraktiv kommun vågar se utbildning som en långsiktig och hållbar investering i framtiden.

Christer Holmlund, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning