Utan vårdreform är kommunernas självständighet hotad

Kim Åström (HBL Debatt 4.6) borde i stället för att kritisera vårdreformen glädjas åt att Samlingspartiets modell 2019 stupade på sin grundlagsvidrighet.

Tack vara SFP:s arbete är finansieringslösningen nu märkbart bättre. Ytterligare beaktas nu till exempel flerspråkighet och tillväxtfaktorer på ett sätt som gagnar huvudstadsregionen.

I stället för att splittra integrationen har denna reform nu hela vården under samma tak. Det skapar effektivitet. En nyländsk särlösning stärker demokratin. De språkliga rättigheterna beaktas bättre. Och: denna reform är inte grundlagsvidrig.

Trots förbättringarna är reformen inte perfekt. Finansieringen får fortfarande finslipas under kommande år. Men Samlingspartiets alternativ att inte göra någonting och genom det tvinga fram kommunsammanslagningar också i vår region är inte ett alternativ.

Och Kyrkslätts nya hälsovårdscentral kommer i god användning: moderna hälsocentraler växer inte på träd.

Anders Adlercreutz, SFP, Kyrkslätt

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning