Utan reglereffekt kollapsar samhället

Var ska vi ta all denna fantastiska nya elektriska effekt som både ska ersätta den elektricitet som tidigare fåtts av torven och dessutom täcka det nya behovet av elektricitet till värmepumpar?

Jubileumsfonden Sitra, vars roll förefaller vara leverans av klimatpolitiskt korrekt åsiktsmaterial, vill förbjuda energitorv och ersätta den med att "frångå brännbara lösningar genom jord-, vatten-, luft- eller spillvärmepumpar" (HBL 23.6).

Förslaget skulle leda till noll poäng i en tentamen i teknisk termodynamik. När torv används för samtidig produktion av värme och elektricitet (CHP) ger torvens förbränningsvärme tre fjärdedelar som värme och en fjärdedel som elektricitet.

När denna produktion ersätts med värmepumpar (som är en effektiv form av elvärme) står elektriciteten för en fjärdedel av värmen medan tre fjärdedelar tas av naturen. Värmepumpen är nämligen termodynamiskt ett elektriskt kylskåp där kylslingorna finns i marken, vattnet eller luften, och värmeelementen inne i bostaden. CHP-anläggningen kan termodynamiskt anses vara kylskåpets spegelbild.

Då torven tidigare gett både värme och elektricitet försvinner nu båda och i stället ökar uppvärmningens elförbrukning märkbart, speciellt toppeffekten vid kallt väder (ofta samtidigt med mörker och vindstilla).

Var ska vi ta all denna fantastiska nya elektriska effekt som både ska ersätta den elektricitet som tidigare fåtts av torven och dessutom täcka det nya behovet av elektricitet till värmepumpar? Den kommer inte från väggkontakten.

Finland har redan ett kroniskt importbehov av reglereffekt på flera tusen megawatt under vintern. 1 500 megawatt fås från Ryssland (oftast nattström) och resten från Sverige och Norge. Men nu håller Sverige på att stänga sin kärnkraft och kommer att behöva mera egen vattenkraft för reglering. Det byggs nya kraftlinjer från norra Skandinavien för reglering av Europas gröna elektricitet med vattenkraft och konkurrensen om reglereffekten blir stenhård i framtiden. Även vattenfattiga år är att vänta. Framtidens börspris på elektricitet under kyla och mörker kommer att vara ofattbart högt, och blackout blir sannolik.

Finlands effektbrist kvarstår även efter det att Olkiluoto 3 har startat. Det har varit oroväckande tyst om primärkretsens vibrationsproblem. Detta är ett tecken på att problemet inte är löst, en lösning skulle givetvis genast ha getts offentlighet. Fennovoima kan vi låta sjunka i en barmhärtig glömska, och snart kan vi förbereda oss på stängning av de antika sovjetiska reaktorerna i Lovisa.

Finland behöver mera inhemsk CHP med energitorv och andra bränslen, inte mindre.

Jarl Ahlbeck, teknologie doktor, Åbo

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning