Utan nyfikenhet, tillit och empati kan vi inte lära oss om varandras realiteter

Vägen till lösningarna hittas när vi visar vår sårbarhet och avslöjar våra innersta rädslor.

Hållbarhet och Östersjön tar numera upp största delen av min tid. Ju mer jag sätter mig in i frågeställningarna kring vårt hav, klimatet och naturen desto komplexare känns de. Men i stället för...