Utan depå inga nya lokaltåg

Ilmalas kapacitet är fullt utnyttjad, fler tåg får inte rum där.

En aktiv diskussion om placering av en ny depå för lokaltågen pågår i Esbo och Kyrkslätt. Trafikledsverket har gjort en utredning om placeringen av en depå på tre ställen i kommunerna, nämligen i Mankby, Bobäck och Getberget.

Helsingforsregionens trafik HRT har konstaterat att den nuvarande lokaltågskapaciteten kommer att ta slut mot slutet av 2020-talet. Befolkningen ökar och kollektivtrafiken styrs i allt högre grad till rälsen. Det finns en stark vilja att bygga ut Esbo stadsbana till Köklax med tilläggsspår. Det här möjliggör trafik med tätare intervall än nu. Behovet finns, eftersom en del tågturer redan nu börjar vara fulla. En anskaffning av 30 nya tågenheter kommer att förberedas.

I dag stöder sig tågtrafiken på VR:s depå i Ilmala i Helsingfors. Ilmalas kapacitet är fullt utnyttjad, fler tåg får inte rum där. Då tågen skall ut från depån måste de åka in till järnvägsstationen för att sedan åka ut mot sin destination. Rälskapaciteten vid Fågelsången är nästan full redan nu. Om depån finns nära den andra ändstationen belastas inte infarten till Helsingfors av att tågen tas ut i trafik. En utökad tågtrafik måste alltså stöda sig på en annan depå än den nuvarande.

Det är säkert få människor som vill ha en stor tågdepå som granne. Alla de olika placeringsalternativen har för- och nackdelar som måste vägas mot varandra. Trafikledsverket har redogjort för en del av dessa i sin utredning. Det betyder inte att verkets prioritering är den slutliga. Man har inte tagit ställning till var en detaljplan kan gå att få genom. Den kommun där depån placeras har det tyngsta ordet. Utan en detaljplan kan man inte placera depån någonstans. Här har de lokala beslutsfattarna ett stort ansvar.

HRT, som planerar trafiken, har ingen beslutanderätt i depåplaceringen. Vi har konstaterat att det behövs en depå för att kunna öka på tågtrafiken. Placeringen av depån skall stöda trafiken. Men det viktigaste är att depån blir av. För det behövs det kompromissvilja, framåttänkande och ogärna utdragna besvärsprocesser. Som det nu är börjar tiden bli knapp till andra halvan av 2020-talet. Och under tiden blir det allt trängre i de nuvarande tågvagnarna.

Kristian Rehnström, styrelsemedlem i HRT, Vanda

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning