Ut och cykla, säger regeringen!

Siffrorna är tydliga. Vi är i dåligt skick och trafikutsläppen är för stora. Därför delar staten nu ut morötter.

Fem miljoner euro är en bra start, säger Cykelförbundets verksamhetsledare Otso Kivekäs. Det är den summa som kommunikationsminister Anne Berner (C) genast kan lova landets kommuner för att förbättra omständigheterna för fotgängare och cyklister. Och faktiskt, det är en unik öppning därför att fram till nu har finansierings-, planerings- och byggansvaret för cykelvägar legat på kommunerna.

Som grön lokalpolitiker i Helsingfors vet Kivekäs att fem miljoner, dessutom fördelat på hela landet, inte räcker långt. Till exempel Helsingfors och Tammerfors viker redan nu årligen en dubbelt så mycket pengar för att utveckla trafiksystemen så att de gynnar fotgängare och cyklister.

– Men signalen är viktig. Det är första gången som staten går ut med ett så här konkret program, säger Otso Kivekäs.

Otso Kivekäs (Gröna) hyllar initiativet. – Vi gör redan mycket i Helsingfors men kan göra mera, säger han. Bild: Vesa Moilanen

Ett spjutspetsprojekt är att öka efterfrågan på elcyklar. Förslaget att stöda konsumenterna med 400 euro, som blev offentligt tidigare i veckan, har redan kritiserats hårt av Berners ministerkolleger. Själv säger hon att förslaget är på remiss. Frågan som många ställer är varifrån pengarna ska tas?

Anne Berner vill vända på det hela.

– Vi talar om omfattande positiva effekter på sikt, säger hon.

Hälsa, hälsa och mera hälsa

Forskning visar att vi rör på oss alltför lite. Med åldern kommer sjukdomarna, som enligt hälsoexperterna kan reduceras med lite motion. Lämplig motion är just cykling och promenader. Elcykeln ska locka oss att lämna bilen. Vanlig cykel är utmärkt, anser många, men inte om sträckan är säg 12 kilometer eller 17 kilometer.

– Det är här, på de längre sträckorna, som elcykeln kommer in i bilden, säger Otso Kivekäs.

Enligt honom ligger Finland på den här punkten efter många andra europeiska länder, bland dem Nederländerna.

Statens cykelstrategi backas upp av regeringen som på torsdagen beslöt att cykling och fotgängare prioriteras. Målet är att på drygt tio år öka med en femtedel. Omräknat till euro är det en besparing på cirka fyra miljarder, enligt Berner. Mera motion ger bättre hälsa och ett längre friskt liv.

Kommunikationsminister Anne Berner (C) är eld och lågor över statens cykelstrategi. – Vi satsar lite på smidigare och miljövänligare trafik och kan få stora fördelar, säger hon. Bild: Vesa Moilanen

Målet är också att minska trafikens utsläpp.

– Hittills har staten stöttat trafik som orsakar utsläpp. Så också på det sättet är nya programmet viktigt, säger Otso Kivekäs.

Staten ska hjälpa kommunerna med trafikplanering och vinterunderhåll. Miljöministeriet, trafikverket, Statens idrottsråd och olika cykelförbund har deltagit i programarbetet.

– Det här är en bra början! säger Kivekäs.

Den gröna Helsingforspolitikern Otso Kivekäs cyklar året runt, ofta med en eldriven lådcykel. Bild: Tommy Pohjola

FAKTA

Detta handlar det om

Folkhälsan och miljöutsläppen oroar regeringen.

Det är bättre att betala lite för en frisk kropp än mycket för en som är sjuk. Samma gäller miljön.

Ett sätt att åtgärda trafikutsläppen är att gynna cyklister och fotgängare.

Det görs genom planering och smart infrastruktur. Sådant kostar pengar.

Staten skjuter också in pengar och funderar på subventioner för cykelköpare.

Målet är att kraftigt öka antalet cyklister till år 2030.

Stödet till elcyklar

Kommunikationsministeriet föreslår bidrag på 400 euro per elcykel. Anskaffningsbidraget gäller cyklar som köps den 1 april i år och senare.

Privatpersoner föreslås få bidrag på 400 euro per ny elcykel fram till 2021. Även om bestämmelserna träder i kraft i juli skulle också nya cyklar som köpts efter den 1 april berättiga till stöd, skriver Kommunikationsministeriet i ett pressmeddelande.

Man kan bara få stöd för ett cykelköp per kalenderår, och trafiksäkerhetsverket Trafi sköter det praktiska. Lagförslaget är på remiss till den 3 april. Det är en del av ett större paket för att främja cykling.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03