USA:s nya Kinatullar sprider oro

President Donald Trump har delat upp de nya tullarna på Kina-varor i två rundor. Arkivbild. Bild: TT / AP / Evan Vucci

Oron sprider sig på marknaden sedan president Donald Trump lanserat en tvåstegsraket av USA-tullar på varor från Kina, kryddad med hot om mycket mer. Kina lovar att svara med samma mynt.

– Situationen är inte längre hållbar, säger Donald Trump i samband med att beslutet offentliggörs.

Det handlar enligt USA:s president om att skydda amerikansk teknik och upphovsrätt och rätta till orättvisa obalanser i handelssystemet.

I en första runda drabbas 818 kinesiska varor för 34 miljarder av 25-procentiga tullar från den 6 juli. Mobiltelefoner och tv-apparater har undantagits, rapporterar Reuters med hänvisning till USA:s handelsdepartement.

Kina svarar

När andra rundan av tullar kommer är oklart, men då handlar det om ytterligare 284 kinesiska varor värda 16 miljarder dollar. Sammanlagt blir det alltså enligt beslutet tullar på totalt 1 102 kinesiska varor för 50 miljarder dollar.

Donald Trump tillägger att det blir ännu mer i framtiden om Kinas regering fullföljer sitt hot om att omgående svara med samma mynt.

Detta hindrar dock inte Kina att omgående hota med motåtgärder.

– Kina kommer omedelbart införa motåtgärder av samma omfattning och styrka, säger en talesperson för Kinas handelsdepartement.

Sedan tidigare har det från kinesiskt håll bland annat nämnts att man förberett tullar på sojabönor, bilar, fryst kött och sprit från USA. Det har även deklarerats att alla åtaganden från Kinas håll i de handelssamtal som har förts med USA under våren nu upphör att gälla.

Ökad risk för handelskrig

Summan 50 miljarder dollar är inte jättestor i sitt sammanhang, enligt Anna Breman, chefsekonom på Swedbank i Sverige. Men den ökade risken för ett regelrätt handelskrig mellan världens två största ekonomier sprider ändå oro på marknaden.

Börser pressas nedåt och i turbulensen på valutamarknaden syns tydliga tecken på att investerare flyr riskfyllda exponeringar.

– Det är ett dåligt tecken att olika former av handelshinder från Trump fortsätter, säger hon.

Hon ser i första hand en risk för en negativ effekt i USA, där priserna för konsumenter och företag antas stiga med tullavgifterna. Men på sikt slår det även mot den globala tillväxten, befarar Anna Breman.

Sätts ur spel

Frédéric Cho, oberoende Kina-rådgivare, ser en tydlig risk för att tullbråket fortsätter eskalera efter Kinas motåtgärder med en ny omgång tullar från Trumpregeringen. Men han tycker inte att det vi ser nu kan kallas ett fullskaligt handelskrig.

– Men det är på väg åt det hållet om det fortsätter så här. Det här är andra steget. Den första sanktionen kom i mars och riktade sig mot stål och aluminium.

Många bedömare såg en öppning för att tullbråket skulle ebba ut, när Kina och USA i maj kom överens om att dra tillbaka tullhoten som framförts, men denna kompromissväg sätts nu ur spel, antar Frédéric Cho.

EU-kommissionen väntas nästa vecka fatta beslut om motåtgärder mot USA:s tullar på stål och aluminium på 25 respektive 10 procent, som infördes på EU den 1 juni. Kommissionen utreder också skyddstullar eller importkvoter för att skydda europeiska tillverkare av stål och aluminium när metall från tredje land, som inte längre kan exporteras till USA, skickas till andra marknader.

EU har även anmält Trumpregeringens stål- och aluminiumtullar till Världshandelsorganisationen WTO, då de anses strida mot internationella handelsregler.

Trump har även sjösatt en utredning som kan utmynna i tullar på fordon från EU. Från europeiskt håll har bland andra förbundskansler Angela Merkel talat om motåtgärder i form av konkurrensutredningar mot teknikgiganter från USA som Facebook och Google.

Källa: Reuters

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning