USA vill stoppa Kinas och Rysslands strategiska närvaro i Arktis

USA:s utrikesminister Mike Pompeo efterlyste nya spelregler för den ekonomiska kapplöpningen i Arktis inför Arktiska rådets möte i Rovaniemi som startar på tisdag. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

USA:s utrikesminister Mike Pompeo skrädde inte orden då han mötte Arktiska rådets delegater och pressen i Rovaniemi på måndagen.

USA efterlyser nya spelregler för den ekonomiska kapplöpningen i Arktis och avråder Kina och Ryssland från att befästa sina militära ställningar i regionen.

– Arktiska rådet har under de senaste åren fokuserat på forskning, kultur och miljö. Inget fel med det, men nu är det hög tid att diskutera strategiska frågor, sade Pompeo.

Många bedömare hade väntat sig att Pompeo skulle precisera USA:s ståndpunkt i klimatfrågan. Washington Post avslöjade i torsdags att USA vill tona ned och urvattna Arktiska rådets gemensamma uttalande om klimatförändringen och stryka hänvisningen till Parisavtalet. Förväntningarna kom på skam. Ordet klimat nämndes inte en endaste gång i Pompeos tal som till stora delar var ett frontalangrepp mot Kinas och Rysslands maktanspråk i Arktis.

Kina är inte en arktisk stat och har därför ingen rätt att göra strategiska anspråk på Arktis.

– Kina är inte en arktisk stat och har därför ingen rätt att göra strategiska anspråk på Arktis, säger Pompeo.

Kalla krigets återkomst

Han målade upp en hotbild där både Kina och Ryssland bidrar till en militarisering och ökad instabilitet i Arktis bland annat genom att köra med bestyckade u-båtar i arktiska vatten.

– Ryssland har gjort territoriella anspråk i Arktis och kräver att utländska fartyg ska lotsas av ryska myndigheter i internationella vatten. Det är inte förenligt med folkrätten.

Enligt Pompeo har Ryssland uppgraderat och byggt sammanlagt 475 nya militära baser i samband med Rysslands ockupation av Krimhalvön i Ukraina 2014. Pompeo nämnde att 13 000 personer redan har dött i den ukrainska konflikten och antydde att militariseringen av Arktis är nästa steg.

– Arktis får inte bli ett laglöst territorium.

Grundades år 1996 i Ottawa.

Rådet har åtta permanenta medlemmar: Danmark (inklusive Färöarna och Grönland), Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA.

Sex organisationer som företräder urfolk är permanenta deltagare i Arktiska rådets sessioner.

Rådet har 39 observatörer som består av mellanstatliga organisationer, ideella organisationer och stater utanför Arktis.

Arktiska rådets sekretariat har säte i Tromsø, Norge.

Finland har varit ordförande för Arktiska rådet 2017-2019.

Det finska ordförandeskapet avrundas med en utrikesministerledd konferens i Rovaniemi den 7 maj.

Ekonomisk kapplöpning

USA efterlyser bland annat rigorösa och tydliga spelregler för utvinningen av naturresurser i Arktis. Pompeo anser att alla länder ska ha rätt att delta i den ekonomiska kapplöpningen, förutsatt att det finns folkrättsliga begränsningar och ramar för verksamheten.

– Det finns oanvända resurser som bör utnyttjas. Cirka 13 procent av all olja och omkring 30 procent av all naturgas i världen finns i Arktis.

Risken för oljeutsläpp eller konsekvenserna av en utökad utvinning av fossila bränslen fick inte utrymme i Pompeos tal. De enda hänvisningarna till miljön gällde USA:s strävanden att skydda de arktiska fiskbestånden liksom gliringar om Kinas miljöpolitik. Enligt Pompeo är USA ett miljöpolitiskt, globalt föredöme.

– Kina har tredubblat sina koldioxidutsläpp åren 2000-2016 medan USA:s koldioxidutsläpp minskade med 14 procent under samma tidsperiod.

Suez får konkurrens

De smältande havsisarna ser Pompeo som en positiv sak för världshandeln då nya fartygsrutter uppstår som konkurrerar med Suez- och Panamakanalerna.

– Det som är problematiskt är Kinas strävanden att etablera en stadig närvaro i till exempel Nordvästpassagen. Vi måste utforska dessa försök närmare.

Enligt Pompeo är det nu hög tid för USA att flytta fram ställningarna och stärka sin fysiska närvaro i Arktis.

– Trumpadministrationen har bestämt att vi stärker vårt fokus på Arktis. Det innebär bland annat att vi satsar på isbrytare, kustbevakningens resurser och militärövningar i Natos regi i regionen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning