USA tillför ett tredje könsalternativ i passet – Finland halkar efter

Den binära könsnormen är tanken att det finns två kön, man och kvinna. Motiveringen till USA:s beslut är att ett tredje alternativ i officiella identitetsdokument säkerställer steg mot en mera rättvis behandling av alla människor. Bild: Cata Portin

I USA kommer valet av juridiskt kön vara upp till individen utan krav på frågor eller bevis. Det nya beslutet tillkännagavs på onsdagen, pridemånadens sista dag. Skälet är att ta ytterligare steg för att säkerställa en rättvis behandling av alla människor, oberoende könsidentifikation.

USA kommer med omedelbar verkan att börja tillåta att de som ansöker om pass själva kan välja sitt kön. De kommer inte längre att kräva medicinskt bevis på att den sökandes självvalda kön är detsamma...