USA och Europa – ett komplicerat förhållande

Utrikesminister George Schultz (t.v.) försökte mjuka upp Ronald Reagans politik men lyckades inte – Reagan insisterade på att pressa Sovjetunionen ännu hårdare.Bild: Wikimedia Commons

Allt flera talar och skriver i dag om det inflammerade förhållandet mellan Trumpadministrationen och Europa. Visserligen görs det tappra försök att släta över de slängar som presidenten presterat. Även framstående amerikaner uppmanar oss att se om vårt hus. Att se Trump som den liberala demokratins och den avtalsbaserade världsordningens fanbärare blir allt svårare.