USA känns som en krutdurk som kan explodera vid minsta turbulens

Det som har hänt är att Trumps märkliga koalition av vita evangelikala, arbetare, ekonomiskt och socialt utsatta människor samt en (viss typ av) neoliberal elit nu har havererat.

President Donald Trumps försök att underminera valresultatet i USA är oerhört allvarligt och skadar USA och det demokratiska systemet både där och i den övriga världen, både på kort och på lång sikt. Någon möjlighet till snar förlikning tycks ju inte existera. Joe Bidens presidentperiod kommer att bli svår, så mycket är tydligt redan nu. Om man vill trösta sig med något kan man utgå ifrån att Trumps situation kommer att bli mångfaldigt värre. Han har spelat ett högt spel och förlorat. Men att så många av de ledande republikanerna spelar med i Trumps fula spel bådar inte gott för framtiden.

Konstitutionellt befinner sig USA nu i en oprövad, delikat situation, ett kritiskt läge. Frågan är om "The founding fathers" hade räknat med att en situation av det här slaget skulle kunna uppstå. I varje fall finns det ingen riktigt enkel lösning på problemet. Inte så länge Trump trilskas och tydligen tänker ta med sig allt hat och all känsla av förnedring in i nästa år och nästa ... för att likt fågel Fenix kunna stiga fram ur askan igen om fyra år ...

Det som har hänt är att Trumps märkliga koalition av vita evangelikala, arbetare, ekonomiskt och socialt utsatta människor samt en (viss typ av) neoliberal elit nu har havererat. Coronapandemin blev en helt avgörande faktor. Och Trumps populism som innehåller både en höger- och vänsterkomponent (vilket gör den svåranalyserad) har kraschlandat inte bara vad gäller makten över politiken, men också över ekonomin och därmed också frågan om den styrande eliten i USA.

I Ny Tid hoppades Janne Wass i hemlighet på en Trumpseger vilket skulle ha banat väg för en tillspetsning av den ekonomiskt-politiska krisen i landet. En förståelig tanke, men som idé också ganska riskabel. En Trumpseger skulle antagligen ha lett till en upprullning av hela det politiska systemet i USA. I ett sådant läge är det nog inte vänsterpopulismen och en radikal jämlikhetspolitik som skulle ha dragit nytta av det kaos som skulle ha följt på ett sådant scenario. Tvärtom skulle de destabiliserande tendenserna i USA och världen ha förstärkts ytterligare.

Bidens seger är knappast någon historisk vändpunkt, om än oerhört viktig. Som politiskt system känns USA alltmer som en krutdurk som kan explodera vid minsta interna turbulens.

Sven-Erik Klinkmann, Vasa

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning