Ursinnig kamp om Hambach-skogens sista träd – här möts kraftbolagen och klimataktivisterna

Dagbrottet i Hambach är nästan lika stort som Jakobstad. Över 85 km2 eller 8500 hektar. När kolutvinningen någon gång avslutas, planerar energibolaget RWE att fylla området med vatten. Det kommer i så fall att bli Tysklands största sjö med ett djup över 400 m. Bild: Kathrine Henneberger

Så långt ögat når är marken gråbrun, uppbruten och skövlad för kolbrytning. Av den uråldriga Hambacher-skogen i västra Tyskland finns endast en bråkdel kvar. Men kampen går het om den sista gröna plätten. I morgon väntas nya sammandrabbningar mellan miljöaktivister och polisstyrkor.

Bild: Gabriella Torres Airava

– Så här ser världens undergång ut, säger Salma Richter. Varje gång jag är i Hambach och ser hur dagbrottet breder ut sig och slukar omgivningen, blir jag ännu mera förskräckt över hur snabbt vi håller på att förstöra vår planet …

Vyn är motbjudande och skrämmande. Här växer aldrig någonting mera. Byar och bosättningar har utrymts och människor har tvingats flytta. Enbart dagbrottet i Hambach är ofattbart stort, över 85 km2 eller 8 500 hektar. Nästan lika stort som Jakobstad …

Från koldagbrotten Hambach, Garzweiler och Inden i västra Tyskland, belägna mellan städerna Köln, Aachen och Mönchengladbach utvinns årligen 100 miljoner ton brunkol. Kraftverken runtomkring släpper ut enorma mängder koldioxid och är de största förorenarna i hela Europa.

Den unika urskogen i Hambach uppstod strax efter istiden. Här växer sällsynta lövträd som avenbok och ekar som kan bli 300 år gamla. Flera hotade djurarter lever också här, som Bechsteins fladdermus, mellanspett och sovmus. Bild: Kathrine Henneberger

Salma Richter vet vad hon talar om. Hon hör till forskarteamet inom miljö- och klimatforskning vid ett av Berlins största universitet och heter i verkligheten någonting annat. Att vara miljöaktivist och förespråka civil olydnad är ingenting att sätta på cv:n i dagens Tyskland.

– Jag ser det jag gör som absolut legitimt, säger Richter. Det är kraftbolagen som inte lyssnar på oss utan fortsätter med nedsmutsningen som är de verkliga våldsverkarna. Miljön behöver någon som talar för den och det gör vi!

Nya planer på avverkning

Ende-Gelände (ungefär slut på terrängen) heter rörelsen som bistår miljöaktivisterna som i sex år har ockuperat skogsplätten på cirka 200 hektar, byggt kojor i träden och lagt sig framför röjningsmaskinerna när skövlingen återigen har kommit i gång.

“Energiskifte genast! Rädda skogen i Hambach!” Bild: Kathrine Henneberger

Polisen är alltid närvarande i Hambach. Ockupationen har ändå gått rätt fredligt till. Bild: Kathrine Henneberger

Nu vill kraftverkskoncernen RWE som äger skogen, avverka ytterligare 100 hektar. Ockupanterna satte sig på tvären och RWE svarade med att förstöra aktivisternas trähus och kojor på marken och i september skickades en styrka på tretusen poliser in för att köra bort demonstranterna.

Den upptrappade demonstrationen fick rubriker i världspressen när en journalist nu i höst föll ner från en trädkoja och miste livet.

– Det är sorgligt att människor måste dö för att vår kamp ska få uppmärksamhet, säger Salma Richter.

Men den 12 000 år gamla skogen som en gång var över 4 000 hektar stor med en unik biologisk mångfald, med sällsynta lövträd och utrotningshotade djurarter har blivit en stark symbol för miljörörelsen.

Ende-Gelände som är en rätt löst hållen samling miljöaktivister och motståndare till kolkraft har ändå uppnått ett av sina mål. Aktionerna i Hambach-skogen har ökat klimatmedvetenheten och enligt flera undersökningar stöder över 70 procent av tyskarna kraven på en renare miljö.

– Det finns inget stöd för brunkolsbrytning utom i vissa kretsar i väst, i Nordrhein-Westfalen, hävdar Richter.

Delstatsregeringen styr

Konflikten mellan EU:s miljömål och planerna på en ökning av brunkolsbrytningen börjar framstå som en allt större paradox, och glorian kring Tysklands roll som EU:s ledande land i klimatfrågor har börjat luta betänkligt.

Men vem och vad är RWE AG och hur har en energileverantör, en kraftverkskoncern, om än aldrig så stor, fått så stort inflytande att inga politiska beslut som skulle minska utsläppen och miljöförstörelsen har kunnat fattas?

Efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima 2011 beslöt Tysklands regering att avveckla kärnkraften snabbare än tidigare tänkt och redan samma år stängdes åtta av landets atomkraftverk.

Polisen iakttar aktivisterna som sittande protesterar mot skogsskövlingsplanerna. Bild: AP/Arnulf Stoffel

Demonstranterna kräver att avvecklingen av kolkraften skall sättas igång. Bild: Kathrine Henneberger

Beslutet kom till på förbundskansler Angela Merkels initiativ, fick namnet die Energiewende (Energiskiftet) och klubbades igenom i rask takt. Avtalet stipulerade att Tyskland fram till år 2030 skulle minska både kärnkraften och de fossila bränslena och utveckla tekniken kring förnybara energikällor.

Men tydligen hade politikerna inte riktigt tänkt igenom tidtabellen. Dessutom har Förbundsregeringen i det federalt styrda Tyskland inte mycket att säga till om i lokala frågor. Det är delstatsregeringen och lantdagen i Nordrhein-Westfalen (med 18 miljoner invånare) som sköter sin energipolitik. RWE är inte bara Tysklands största elleverantör utan tillsammans med gruvarbetarfacket IG BCE en gigantisk aktör med långa traditioner och ett gediget förankrat fäste som sträcker sig långt utanför koldistriktet i Ruhrområdet.

Att tiden har kört förbi kolenergin tycks inte påverka vare sig RWE eller beslutsfattarna i Nordrhein-Westfalen.

"Vi har redan segrat"

Salmas kollega Tadzio Müller hävdar att uppmärksamheten kring vad som pågår i Hambach redan är en seger i sig.

– Det har svängt. En helt ny rörelse har uppstått, både nationellt och internationellt. Insikten om miljöns betydelse har vuxit enormt och debatten har verkligen skjutit fart. Vi får massor av förfrågningar av människor som aktivt vill göra någonting, vi ombeds att ställa upp och tala om miljöfrågor på alla möjliga evenemang.

– Vi har redan segrat, hävdar miljöaktivisten Tadzio Müller. I början sågs aktivisterna som konstiga filurer, i dag har man med envetenhet sett till att Hambach-skogen blivit en symbol för kampen för en bättre miljö. Bild: Irma Swahn

– Även om vi skulle förlora det här slaget, fortsätter Müller, så har vi redan segrat. Vi har opinionen på vår sida och man lyssnar på oss. Nu är det vi som sätter agendan i diskussionen om brunkolet, inte RWE.

Litet överoptimistiskt kanske, men även Müller är ett proffs i klimatfrågor och har valt att framträda helt öppet.

– Jag är redan så gammal i gamet att jag inte bryr mig, säger han.

Enligt Müller gjorde kraftverkskoncernen RWE sitt största misstag genom att utmåla ockupanterna som idealistiska virrhjärnor eller våldsbenägna vänsteraktivister.

– De insåg aldrig att allmänheten skulle börja sympatisera med aktionen. Aktivisterna sågs i början som marginella figurer. Men de stannade och kampen har fortsatt i alla dessa år för att skydda vår gemensamma miljö.

– Min egen arbetsgivare suckar ibland och undrar om jag hela tiden måste propagera för civil olydnad. Men de låter mig hållas, skrattar Müller.

– Kanske de är övertygade om att vi har rätt?!

Det globala klimatavtalet (det så kallade Parisavtalet) trädde i kraft den 4 november 2016.

Enligt det förbinder sig världens länder att verka för att den globala uppvärmningen ska hållas under 2 grader, men helst under 1,5 grader.

Först och främst ska målet uppnås genom att minska på utsläppen av växhusgaser.

En del kritiker anser att världen redan upplever en klimatuppvärmning på 1,5 grader.

Kraftverkskoncernen RWE (före detta Rheinisch-Westfälisches Elektrizitetswerk AG) grundades 1898. I dag är RWE ett privatägt aktiebolag där flertalet aktionärer är kommunala råd och lokala energiproducenter.

Facket har starka socialdemokratiska band och Nordrhein-Westfalen (NRW) har styrts av SPD sedan 1960-talet fram till 2017 på ett undantag när.

RWE:s utvinningstillstånd härrör sig från 1970-talet, innan miljökonsekvensbedömningar blev obligatoriska. Brytningstillståndet i till exempel Garzweiler II löper till 2045.

Att lagen påbjuder att Tyskland år 2050 ska producera 80 procent av sin el från förnybara källor blir svårt att uppfylla.

Tre av kärnkraftverken som stängdes 2011 låg i Nordrhein-Westfalen. RWE såg sin chans att utvidga och har fått igenom det med att varna för höjda energikostnader och säga sig värna om jobben.

Både RWE och delstatsregeringen i Nordrhein-Westfalen verkar strunta i att en kommission på förbundsnivå arbetar på ett förslag enligt vilket Tysklands brunkolsproduktion ska upphöra helt om tjugo år. I kommissionen finns representanter för näringsliv, politik och miljövård. Kommissionens förslag ska vara klara till årsskiftet.

Miljöorganisationen Bund har protesterat mot att man fortsätter avverka innan kommissionen har lagt fram sitt förslag.

Organisationen Ende-Gelände planerar flera aktioner i Hambach i oktober. Den första hålls den 6 oktober. Information om rörelsen finns (också på engelska) på www.ende-gelaende.org

Annons: Såhär insjuknar man på din hemort – ta reda på vilken folksjukdom som är hotet för dig

Man mår olika på olika håll i Finland. På kartan kan du se vad man insjuknar i på din hemort! Du kan också testa vilka dina största hälsorisker är. Våra specialister ger också tips för förebyggande av folksjukdomar. 4.2.2020 - 10.49

Mer läsning