Urin från festivalbesökare kan användas som gödsel

Bild: Leif Weckström

Urin som samlats in på festivaler kan användas som gödslingsmedel. Det uppger yrkeshögskolan i Tammerfors som i samarbete med toalettföreningen Huussi och Finlands miljöcentral har forskat i ämnet.

Enligt undersökningen finns det inga spår av till exempel salmonella i urinen och således kan den användas som gödsel. Forskarna hittade spår av antiinflammatoriska värkmediciner, antibiotika och antidepressiva läkemedel i urinen men halterna var låga och påverkar sannolikt inte spannmålsväxter.

Det följande skedet i forskningen är ett odlingsexperiment där man använder urin som gödslingsmedel för korn.

Forskarna samlade in urin bland annat under festivalen Weekend i Helsingfors.