Urin från festivalbesökare kan användas som gödsel

Bild: Leif Weckström

Urin som samlats in på festivaler kan användas som gödslingsmedel. Det uppger yrkeshögskolan i Tammerfors som i samarbete med toalettföreningen Huussi och Finlands miljöcentral har forskat i ämnet.

Enligt undersökningen finns det inga spår av till exempel salmonella i urinen och således kan den användas som gödsel. Forskarna hittade spår av antiinflammatoriska värkmediciner, antibiotika och antidepressiva läkemedel i urinen men halterna var låga och påverkar sannolikt inte spannmålsväxter.

Det följande skedet i forskningen är ett odlingsexperiment där man använder urin som gödslingsmedel för korn.

Forskarna samlade in urin bland annat under festivalen Weekend i Helsingfors.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning