Urho Kekkonens nationalpark växer med 190 hektar i december

Urho Kekkonens nationalpark i Lappland blir större i december.Bild: Pasi Nivasalo/Forststyrelsen/SPT

Republikens president Sauli Niinistö stadfäste på fredagen en lag om ändringar i Urho Kekkonens nationalparks gränser. De nya gränserna träder i kraft den 3 december.

Urho Kekkonens nationalpark i Lappland är för tillfället 254 969 hektar stor och i fjol var den med 334 700 besök Finlands näst mest besökta nationalpark efter Pallas-Yllästunturi. Urho Kekkonens nationalpark grundades år 1983.

I och med lagändringen som träder i kraft den 3 december tappar nationalparken ett 9,3 hektar stort område i sin södra del och får ett 198 hektar stort nytt område i nordöst.

Enligt Miljöministeriet kommer området som skiljs åt från nationalparken att förbli i statlig ägo och användas som en del av Tankavaara naturum. Området hör till Natura 2000-nätverket.

”Sälj din gamla bostad före du köper ny!”

Fastighetsförmedlingen Kotijoukkue är på alla sätt nyare, fräschare och mer dynamiskt men gamla goda råd och sunt förnuft är fortfarande en av grundstenarna i bobytarbranschen. Än gäller den gamla devisen att sälja sin gamla bostad förrän man köper ny. Ingen vill bli i fällan mellan två bostäder. 1.11.2018 - 09.42