Urho Kekkonens nationalpark växer med 190 hektar i december

Urho Kekkonens nationalpark i Lappland blir större i december. Bild: Pasi Nivasalo/Forststyrelsen/SPT

Republikens president Sauli Niinistö stadfäste på fredagen en lag om ändringar i Urho Kekkonens nationalparks gränser. De nya gränserna träder i kraft den 3 december.

Urho Kekkonens nationalpark i Lappland är för tillfället 254 969 hektar stor och i fjol var den med 334 700 besök Finlands näst mest besökta nationalpark efter Pallas-Yllästunturi. Urho Kekkonens nationalpark grundades år 1983.

I och med lagändringen som träder i kraft den 3 december tappar nationalparken ett 9,3 hektar stort område i sin södra del och får ett 198 hektar stort nytt område i nordöst.

Enligt Miljöministeriet kommer området som skiljs åt från nationalparken att förbli i statlig ägo och användas som en del av Tankavaara naturum. Området hör till Natura 2000-nätverket.