Urban biodling blir vanligare – På barnsjukhusets tak finns nu också kupor

Aapo Reuter och David Lampert är urbana biodlare i Helsingfors. De har bikupor på flera tak i staden. Tak är oftast folktomma och lämpar sig därför väl för biodling. Bild: Simone Åbacka

Surrande bikupor som placeras på hustak, i parker och bland grönskande kolonilotter i Helsingfors blir allt vanligare. Helsingfors stad har noterat det växande intresset för biodling och har i sommar publicerat anvisningar som hjälper vem som helst att bli småskalig biodlare.

I fyra år har Aapo Reuter varit urban biodlare i Helsingfors och innan dess i Jyväskylä. Han och David Lampert har bikupor på taket till start-up campuset Maria 01, ovanför restaurang Madonna i Berghä...