Ur en obändig längtan efter skönhet

En samling arbeten av Birger Kaipiainen från olika årtionden. Bild: RAUNO TRÄSKELIN

Åbo konstmuseum presenterar under hösten Birger Kaipiainen i stort format. Det är en fest som sträcker sig över fyra årtionden av ett arbete där drivkraften var längtan efter skönhet; en, som det verkar, medfödd längtan bort från den triviala verkligheten till konstens sfärer.

Vem var Birger Kaipiainen, den främmande fågeln inom den finländska formgivningen vars signum länge var den rena formen fri från ornamentik och fantasieggande detaljer? Många torde koppla honom till a...