Upptäcktsfärd i det queera Svenskfinlands historia bland tanter, damer och dandyer

Maikki Friberg-hemmet, kvinnosaksförbundet Unionens lokal på Bulevarden, är en av Helsingfors skådeplatser för queera minnen. Också för Rita Paqvalén har det varit en viktig plats. Här sitter hon i hörnan inredd med den vördade medlemmen Helmi Tengéns (1875-1971) saker. Tengén finns avbild också på broschen. Bild: Cata Portin

Rita Paqvalén vill lära oss att se på historien ur queer vinkel. Vad tror vi att vi vet om vår egen släkts tanter och farbröder, och varför tror vi det vi tror? Mångfalden har alltid funnits fast den officiella historieskrivningen kan te sig enahanda.

Rita Paqvaléns bok Queera minnen. Essäer om tystnad, längtan och motstånd börjar i hennes morfars, Bror Gunnar Jankes, kök. Det är vid millennieskiftet, Paqvalén är doktorand, skriver om lesbisk...