Uppsagd anställd stämde åländsk golfklubb – misslyckat mål gav räkning på tiotusentals euro

Åbo hovrätt ansåg att golfklubben hade rätt att säga upp mannen. Bild: Mikael Piippo/SPT

En man som gått miste om sitt jobb hoppades på upprättelse i rätten, men fick i stället en ordentlig räkning.

Åbo hovrätt avgjorde på onsdagen ett mål som gäller en tvist om ett arbetsförhållande. En man som jobbade på en åländsk golfklubb stämde sin arbetsgivare efter att han blivit uppsagd i januari 2016.

Enligt mannen var uppsägningen olaglig. Han hävdade att uppsägningen saknade ekonomiska grunder och att den faktiska uppsägningsgrunden var personlig.

Mannen motiverade sitt påstående med att hans arbetsuppgifter inte hade minskat eller överförts på andra anställda. Detta syntes bland annat i att golfklubben fortsatt anställa sommarvikarier för sådant arbete som han hade kunnat sköta.

Mannen hävdade också att han blivit utfryst ur arbetsgemenskapen och undanhållits information från ledningen samt att han blivit baktalad och mobbad.

Golfklubben bestred mannens anklagelser. Klubben vidhöll att uppsägningen hade ekonomiska grunder, som berodde på att arbetet hade minskat varaktigt.

Klubben medgav att det förekommit meningsskiljaktigheter mellan mannen och klubben, men att man aktivt försökte lösa dem.

Rätt att säga upp

Ålands tingsrätt avgjorde målet till klubbens fördel i april 2018. Mannen överklagade beslutet till Åbo hovrätt, som efter sin behandling omfattade tingsrättens motiveringar och slutsatser.

Enligt hovrätten hade klubben de facto ekonomiska grunder att säga upp mannen. Också om de ekonomiska grunderna inte hade funnits, hade det inte inverkat på utfallet.

Enligt hovrätten har arbetsgivaren rätt att omorganisera sin verksamhet så att den blir effektiv eller ekonomiskt lönsammare, oberoende av det kollektiva uppsägningsskyddet.

– Arbetet kan minska till följd av i stort sett vilka som helst beslut som genuint hör samman med arbetsgivarens verksamhet och som inte beror på arbetstagarens person eller beteende, skriver hovrätten.

– En omorganisering av verksamheten är möjlig även då verksamheten är ekonomiskt lönsam.

Varken tingsrätten eller hovrätten ansåg att det fanns tillräckligt med bevisning för att mannen hade blivit mobbad.

Dessutom ansåg man att användningen av sommarvikarier inte var relevant i sammanhanget.

Saftig räkning

Mannen krävde en summa som motsvarade 30 månades lön, nästan 100 000 euro, i ersättning för olaga uppsägning och 25 000 euro i gottgörelse för diskriminering.

I och med att rätten avgjorde målet till arbetsgivarens fördel fick han i stället en ordentligt stor räkning.

Mannen ålades att ersätta golfklubbens rättegångskostnader i tingsrätten och hovrätten med totalt 36 200 euro plus räntor.

Hovrättens beslut kan överklagas till Högsta domstolen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning