Upprorsmakaren och opportunisten Johan Anders Jägerhorn myglade och spionerade och hade till slut gott om tid att uppfinna en evighetsmaskin

Irish Baroque Orchestra gästade Riddarhuset tillsammans med mezzosopranen Sinéad O'Kelly som sjöng populära barockarior med nästan änglalik framtoning. Bild: Jari Soini/Pressbild

Jägerhorns öde uppmärksammades på upplysningsfestivalen Les Lumières, där Robert Jägerhorn gestaltade sin släkting.

Lilla upplysningsfestivalen Les Lumières, som ordnats i Helsingfors sedan 2003, förefaller vid sjutton års ålder ha halkat in på ett spår där man tyr sig till ett välbeprövat koncept och där varje års...