Upplysningen och lidandet, Kongo och svenska tiden

Bild: Alice Seeley Harris

Det är vanskligt att värdera och gradera olika människors lidande. Men visst kan vi jämföra olika historiska epoker, som svenska tiden i Finland och skräckväldet i Kongo, skriver Fredrik Sonck.