Upplagt för rödblå regering – SFP signalerar nödvändig kompromissvilja

Antti Lindtman (SDP) och Thomas Blomqvist (SFP) leder sina respektive riksdagsgrupper åtminstone fram till att den nya regeringen tillträder. Sannolikt medverkar bägge partierna i den. Blomqvist säger att åtminstone SFP har den kompromissvilja som behövs. Bild: Niklas Tallqvist

Medan Samlingspartiet jämför sin politik med SDP:s verkar Sannfinländarna beredda att ta på sig offerkoftan redan innan regeringssonderingen börjat. Den logiska slutsatsen är att en rödblå regeringskoalition är sannolikast.

När de nyvalda riksdagsledamöternas grupper samlas för att ledamöterna ska få sina riksdagsfullmakter är det naturliga samtalsämnet hur nästa regering ska se ut.Vi vet att det största partiets ordföra...