Uppföljaren till Lego-filmen är ingen Toy Story direkt

Lego-filmen har fått en uppföljare. Bild: Courtesy of Warner Bros. Pictures

Även om tonen är sorglös, hipp och ironisk är slutresultatet en besvikelse.

Legobitarna, en gång i tiden barndomens främsta byggklossar, har visst tappat i popularitet på sistone. Det oaktat gjorde Phil Lords och Chris Millers Lego-film succé nog för att ett par spin off-film...