Uppdraget är kvinnohälsa

Nattklubbsdrottningen Alexandra Charles tog 1998 initiativ till 1,6 miljonerklubben i Sverige, och syftet är att främja kvinnohälsa. Den finländska systerföreningen fyller fem år 2018. Bild: Leif Weckström

Inte en kvinnosaksförening, inte heller en patientförening. Utan en förening som arbetar för att förbättra kunskaperna om kvinnohälsa. I Finland heter föreningen 1,3 miljonerklubben och siffran anspelar på antalet finländska kvinnor som fyllt 45.

Ursprunget till klubben finns i Sverige där den smått legendariska, tidigare nattklubbsdrottningen Alexandra Charles grundade 1,6 miljonerklubben redan 1998.

Den gemensamma nämnaren för föreningarna är ett brinnande intresse för att fästa uppmärksamhet vid kvinnohälsa, vid det faktum att kvinnors symtom på till exempel hjärtinfarkt är diffusare och därmed mer svårdiagnostiserade än hos män.

– Den finländska kvinnans stora problem är hjärtat. Efter menopausen är hjärtrelaterad död den vanligaste, före klimakteriet är bröstcancer, säger gynekologen Leena Ruusuvuori som är en av de aktiva medlemmarna i 1,3 miljonerklubben.

Och där bröstcancerdiagnos oftast är entydig är problematiken kring hjärtat djupare eftersom symtomen är annorlunda hos män och kvinnor samtidigt som diagnosen fastställs vanligen enligt de symtom som en man uppvisar, det vill säga kraftig smärta som strålar ut i vänstra armen.

– Vi kvinnor behöver bli bättre på att skildra våra symtom och fram för allt ska vi kräva åtgärder om till exempel blodtrycket eller det dåliga kolesterolet är högt och vi ska inte nöja oss med den alltför vanliga läkarrepliken: Vi följer med utvecklingen och kontrollerar på nytt om ett år".

– Men som läkare kan jag också medge att inget är svårare än att dryfta övervikt, rökning och matvanor med en patient som röker och lider av femta. Klarspråk är naturligtvis det enda rätta men inte alltid helt enkelt.

Samtidigt vet forskarna att kvinnor själva tenderar att förringa symtom och skjuta fram läkarebesök.

Genom att ordna möten med föreläsningar, skapa forum där kvinnor kan träffas och prata, förmedla information om hälsa och sjukdom och genom att fästa uppmärksamhet på skillnader i kvinnohälsa och manshälsa vill klubben väcka kvinnor till insikt om att det är kvinnan själv som måste agera.

– Det handlar inte om att predika och förmana utan om att sprida positiv upplysning, säger 1,3 miljonerklubbens ordförande Fanny Borgström. Hon pratar om kvinnokraft, kvinnonätverk och om verksamhet som kan sprida sig som ringar på vattnet. Hon vill driva verksamheten enligt klubbens eget koncept och undvika direkt samarbete med specifika kvinnoorganisationer.

I Sverige verkar i dag dessutom föreningen 2,6 miljonerklubben som inkluderar svenska kvinnor som fyllt 25. Där miljonklubbarna i Sverige har sammanlagt omkring 33 000 medlemmar fungerar den finländska systerföreningen utgående från tämligen blygsamma premisser med några hundra medlemmar.

1,3 miljonerklubbens hemsida finns här och den svenska moderföreningen hittar ni här.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning