Uppåt i regionerna, men tillväxten kan bromsas

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Den ekonomiska tillväxten märks också i regionerna. Det framgår av Arbets- och näringsministeriets färska rapport.

Regionöversikten är en konkret lokal bekräftelse på konjunkturinstitutens och nu senast Finansministeriets ekonomiska prognoser. De har ju under de senaste åren hela tiden skrivit upp tillväxtsiffrorna.

Tillväxten stöds av en aktuell rapport från Internationella valutafonden IMF. Där förutspås att den globala ekonomin fortsätter att växa, med världshandeln och investeringarna som drivkrafter. Att investeringarna ökar är goda nyheter för Finland där investeringsvaror är en viktig del av exporten. Hotet om handelskrig är ändå ett mörkt moln vid horisonten.

Regioner som har drabbats av strukturförändringar och vikande ekonomi verkar nu ha fått luft under vingarna.

Uleåborgstrakten som fick en svår knäck när Nokias mobiltillverkning försvann har nu kommit ifatt och förbi nivån under Nokiatiden. Här är informations- och kommunikationsteknologin en stark motor.

Under Nokias expansion utvecklades en symbios mellan företaget och universitetet i Uleåborg, där man satsade på forskning och utveckling inom informationsteknik.

Kunskapen och resurserna fanns på plats och kunde generera ny verksamhet när mobiljätten försvann. Det är ett gott betyg för utbildningen och forskningen i Uleåborg, och visar i vidare mening att högskolor och universitet är viktiga utvecklingsfaktorer i sina närområden. Att skära ned resurserna för den högre utbildningen betyder att den här viktiga resursen försvagas.

Städerna är viktiga tillväxtmotorer. Huvudstadsregionen är central för hela landet, men näringslivet runt städer som Åbo och Jyväskylä går också starkt framåt. Åboregionen växer i takt med varvsindustrin och biltillverkningen. I Nystad rapporterade Valmet Automotive i början av veckan att man startar en rekryteringskampanj med sikte på att anställa 500 nya biltillverkare.

Skogs- och pappersindustrins investeringar i mellersta Finland, framför allt den nya bioproduktfabriken i Äänekoski, lyfter ekonomin i Jyväskyläregionen.

Regionbarometern pekar inte bara på tillväxt, den kartlägger också trender som kan bromsa utvecklingen.

Bristen på kompetent arbetskraft oroar allt fler företag. I Nyland rapporterade närmare hälften av alla verksamhetsställen i slutet av fjolåret att de hade haft svårigheter med personalrekryteringen. Matchningsproblemet där lediga jobb och tillgänglig arbetskraft inte möts uppmärksammas allt mer ju längre högkonjunkturen pågår.

Problemet är mångfasetterat och kan inte lösas på kort sikt. I bästa fall har man kommit närmare en lösning när nästa högkonjunktur närmar sig.

En par andra faktorer dämpar också tillväxten i huvudstadsregionen. Hela 85 procent av byggnads- och industriföretagen använder hela sin produktionskapacitet. Då tre fjärdedelar av de små och medelstora företagen inte planerar några stora investeringar under det här året kan näringslivet snart stå inför en situation där man inte kan hålla jämna steg med ökande efterfrågan.

Nyland ligger på sjuttonde plats bland EU:s 276 regioner när det gäller satsningarna per invånare för forskning och utveckling. Nylands placering har försämrats under hela 2010-talet.

I ett nordiskt perspektiv ser man samma trend. Resurserna för forskning och utveckling har antingen ökat eller hållits på samma nivå i Stockholm, Oslo och Köpenhamnsregionerna, men i Nyland har utvecklingen gått bakåt.

Att Nordea flyttar sitt huvudkontor till Helsingfors uppfattades som att Helsingfors har gått förbi Stockholm som attraktiv placeringsort för internationella storföretags högkvarter.

Om huvudstadsregionen fortsätter att halka efter de nordiska konkurrenterna när det gäller satsningar på forskning och utveckling blir den positionen svår att försvara.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03