Upp till kamp för Aito laskiaispulla / Äkta fastlagsbulle

Bild: KSF Media

Den högste har instiftat det heliga förbundet mellan grädde och mandelmassa, och endast han kan upplösa det, skriver Fredrik Sonck.

Bästa finlandssvenskar,

ytterligare en domänförlust hotar vår stam. Den finlandssvenska fastlagsbullen är hårt trängd, kunde vi nyligen läsa. På finskt håll blir den vämjeliga skapelse vari den ädla mandelmassan ersatts av simpel sylt allt populärare. Också i våra egna led finns de som i hemlighet åtrår det som är en styggelse. Ack, hur skall vår saliga njutning förbli hel och full om vi måste leva med vetskapen om att andra njuter av något annat?

Om vi inte snart skrider till handling kommer den traditionella fastlagsbullen snart att vara utrotad. Nu krävs uppslutning bakom medborgarinitiativet för den Äkta fastlagsbullen / Aito laskiaispulla.

Den högste har instiftat det heliga förbundet mellan grädde och mandelmassa, och endast han – jämte den renrasige finlandssvenskens magsyror – kan upplösa det. Denna absoluta och eviga sanning kräver vi att Finlands riksdag erkänner som lag och rätt.

Vi vill vidare att namnet "fastlagsbulle" enbart förbehålls bakverk av detta slag. Och vi kräver att liknande bakverk, där mandelmassan ersatts med sylt, enbart får benämnas som "syltbullar med grädde" eller "gräddbullar med sylt". Må den som bryter mot detta bud vara oren i tre dagar. Och må den konditor som falskeligen brukar namnet fastlagsbulle förvisas till semlornas och den allmänna normupplösningens land i väster. Och må svenskarna och deras semmelwraps och prinsess-semlor vara förtappade till tidens ände.

Finlandssvensken kramade fastlagsbullen i sin hand redan då han klättrade ner ur östafrikanska träd i en fjärran forntid, han bar den som ett fadersarv då han slog ner sina bopålar i denna vår fosterjord då den senaste inlandsisen drog sig undan. Och har nån läst i HBL att den kom till Finland först på 1800-talet så är det FAKE NEWS!

Fredrik Sonck Kulturchef

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning