Upp till bevis om litteraturprofessuren, Helsingfors universitet!

Ett tvåspråkigt universitet måste kunna erbjuda undervisning och forskning i ett för tvåspråkigheten, för kulturen och i förlängningen för hela nationens bildning så vitalt ämne.

En språklig minoritet har särskilda skäl att vårda sig om sin kultur – och sitt språk. Minoritetskulturen manifesteras i alla konstarter där liv, vardag, utveckling, språk och tanke odlas, bearbetas och dokumenteras.

Litteratur på svenska i Finland är en livsviktig del av vår kultur och en garant för att vårt språk är livaktigt och ständigt utvecklas. För att denna litteratur ska fortleva och blomstra behövs också forskning i den.

Litteraturforskning kan hjälpa oss att förstå vem vi är och vart vi är på väg, hur vi ska förstå oss själva och vår omvärld.

Helsingfors universitet, som gärna framhåller vidden av sin egen tvåspråkighet utan att alltid kunna göra skäl för den, kan enligt uppgift stå i beråd att inte lediganslå/besätta professuren i nordisk litteratur.

Vi, alla utbildade på institutionen för svensk litteratur (i dag nordisk litteratur), inser att utmaningen att intressera studenter för ämnet är reell och har förståelse för den. Däremot anser vi att slutsatsen inte kan vara att professuren, som hör till de lagstadgade 28 svenska professurerna, inte besätts.

Ett tvåspråkigt universitet måste kunna erbjuda undervisning och forskning i ett för tvåspråkigheten, för kulturen och i förlängningen för hela nationens bildning så vitalt ämne.

Vi verkar alla, i diverse roller och funktioner inom olika grenar av kultur på svenska i Finland, eller inom internationell litteratur- och kulturförmedling och flera av oss har också arbetat för Helsingfors universitet i olika egenskaper.

Maria Björnberg, Barbro Enckell-Grimm, Mari Koli, Gunvor Kronman, Agneta Rahikainen, Martina Harms-Aalto, Helsingfors, Monica Bergman, Esbo, Eva Johansson, Mariehamn, Maria Antas, Stockholm, Mary Gestrin, Köpenhamn

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Glada färger sida vid sida med smycken i tidlös design

Mer läsning