Upp till 32 000 kryssningsresenärers toalettavfall kan smutsa ned Östersjön

Gamla kryssningsfartyg får fortfarande släppa ut sitt toalettavfall i Östersjön. Övergångsperioden löper ut 2021. Bild: Joona Saaresto/Helsinki Marketing/SPT

Trots nya folkrättsliga förbud är det många utländska kryssningsfartyg som väljer att spola ut toalettavfallet i Östersjön. Juridiska kryphål och långa övergångstider bäddar för utsläppen.

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO förbjöd från och med juni i år dumpningen av avloppsvatten från kryssningsfartyg i Östersjön. Beslutet gäller endast nya kryssningsfartyg medan de fartyg...