Upp och nedvänd värld

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Efter en lång förundersökning går brottsmisstankarna mot några polischefer i Helsingfors och den tidigare högsta polischefen till åtalsprövning.

Visst framstår det som lite märkligt när häradsåklagaren i östra Nyland Jukka Haavisto, efter flera års förundersökning, kommer till att det finns skäl att misstänka att poliser har begått brott mot tjänsteplikten.

Konkret handlar det om hur polisen i Helsingfors har skött sin informantverksamhet och registreringen av den. Misstanken är att polisinformanter i Helsingfors inte bokfördes på rätt sätt 2008–13. Polisens agerande ifrågasattes i samband med att misstankarna mot Jari Aarnio, tidigare chef för narkotikapolisen i Helsingfors, dök upp.

Misstankarna riktar sig bland annat mot den tidigare poliskommendören i Helsingfors Jukka Riikonen och hans efterträdare Lasse Aapio. Den högsta polisledningen misstänks för att ha brutit mot sin övervakningsplikt.

Alla misstänkta bestrider att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott.

Förundersökningen har pågått länge och den är omfattande. Nu måste Inrikesministeriet ta ställning till om polischefen Aapio kan fortsätta leda Helsingforspolisen. Det är riksåklagarämbetet som avgör om poliserna åtalas.

Nästan samtidigt som det blev klart med brottsmisstankarna mot polischeferna inledde Högsta domstolen sin behandling av åtalet mot riksåklagare Matti Nissinen, för tillfället tjänstledig. Han är åtalad för brott mot tjänsteplikt eftersom han köpte tjänster av sin brors firma. Nissinen erkänner att han av oaktsamhet har begått brott mot tjänsteplikt, men inte att det skulle ha varit avsiktligt.

De här fallen – och härvan av misstankarna mot Jari Aarnio – väcker naturligtvis frågor om hur det är möjligt att personer och institutioner som ska övervaka att lagar och regler följs kan agera så att brottsmisstankar uppstår.

Vi kan ändå vara nöjda med att fallen nu undersöks grundligt. Det inger hopp visavi rättsstaten.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning