Upp med hakan, sångare!

Efter att med begrundan ha läst Jan Salvéns och Kalle Ahlbergs texter (HBL Kulturdebatt 14.5) om dagens körsång i Finland och trasslat igenom begreppen resonans, vibrato, agogik, märgsång, frasering med mera vill jag gärna lyfta fram något som är mera jordnära för den enkla radsångaren: sång där man kan både musik och text utantill, utan att stå med nedböjt huvud, stirrande i noterna och blottande en glesnande hårväxt åt dirigent och publik. Det kräver naturligtvis övning och inläsning – men all hobby kräver sin tid. Då ramlar många av körsångens pusselbitar automatiskt på plats och koristen gör rättvisa åt dirigentens ansträngningar att tolka kompositörens intentioner. Alltså – upp med hakan och följ dirigenten!

Kurt Hedström, rostig radsångare, Grankulla

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning