Upp med hakan, sångare!

Efter att med begrundan ha läst Jan Salvéns och Kalle Ahlbergs texter (HBL Kulturdebatt 14.5) om dagens körsång i Finland och trasslat igenom begreppen resonans, vibrato, agogik, märgsång, frasering med mera vill jag gärna lyfta fram något som är mera jordnära för den enkla radsångaren: sång där man kan både musik och text utantill, utan att stå med nedböjt huvud, stirrande i noterna och blottande en glesnande hårväxt åt dirigent och publik. Det kräver naturligtvis övning och inläsning – men all hobby kräver sin tid. Då ramlar många av körsångens pusselbitar automatiskt på plats och koristen gör rättvisa åt dirigentens ansträngningar att tolka kompositörens intentioner. Alltså – upp med hakan och följ dirigenten!

Kurt Hedström, rostig radsångare, Grankulla

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning