Prisstegring driver upp UPM:s vinst

Stigande råvarupriser gynnar UPM. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Skogsjätten UPM visar upp ett klart starkare kvartalsresultat än i fjol, vilket till stor del beror på stigande priser.

UPM följer i konkurrenten Stora Ensos spår och redovisar en klar vinstökning under april-juni jämfört med i fjol. Omsättningen steg med 15 procent till 2,384 miljarder.

Den jämförbara rörelsevinsten ökade ännu mer: med 51 procent till 307 miljoner. Kassaflödet var drygt dubbelt så högt som i fjol.

Resultatförbättringen beror på att marknadsläget är starkt inom skogsbranschen för tillfället. Det betyder samtidigt att priserna stiger – både på UPM:s produkter och på råvarorna.

Allra starkast går segmentet UPM Biorefining, dit tillverkningen av virke, cellulosa och biobränsle hör. Det beror på cellulosans och virkets dramatiska prisuppgång.

"Som regel steg våra försäljningspriser mer än produktionskostnaderna. Med tanke på att våra tillväxtprojekt fortskrider enligt plan och inom ramarna för budgeten ser vår närmaste framtid utmärkt ut", säger vd Jussi Pesonen i pressmeddelandet.

UPM väntar sig att resultatet under det andra halvåret blir bättre än under det första och klart överskrider resultatet från i fjol. Detta trots att kostnaderna till följd av konjunkturuppgången väntas stiga framöver.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning