Universitetslärare: Politisk extremism att vilja censurera Väinämöinen och Aino

Väinämöinen är ute i ogjort väder.Bild: Ateneum/Tuomo Lindfors

En ny censurdebatt har seglat upp i museivärlden: stora internationella gallerier har mött krav på att kända verk där kvinnokroppen sexualiseras ska tas ned från väggarna. I Finland har diskussionen sporadiskt kretsat kring Akseli Gallen–Kallelas Kalevalamålningar där Väinämöinen famlar efter den nakna Aino.