Universiteten förbereder stödprotester: "Är det här vad vi får efter flera år av tänjande"

Bild: Lehtikuva/Irene Stachon

På onsdag kommer den första strejkvågen inom universiteten, då Helsingfors universitet strejkar en dag. Samma dag syns stödprotester runtom i landet. Också Åbo Akademis personal protesterar vid lunchtid.

Om inte förlikningen om nytt avtal ger resultat senast på tisdagen kommer personalen vid Helsingfors universitet att strejka på onsdag.

En del viktiga funktioner kommer ändå att rulla på. Till exempel är de uppgifter som behövs för vård och djurvård och för att upprätthålla it-stödet inte strejkbelagda.

De som ska doktorera på onsdag vid Helsingfors universitet får också göra det, eftersom disputationerna inte omfattas av strejk. Några vanliga tenter eller föreläsningar blir det däremot inte.

Studentkåren deltar bara med att informera alla studerande om vad som gäller, men en del studerande kan delta i demonstrationer i egenskap av medlemmar i sina respektive branschförbund, säger studentkårens ordförande Lauri Linna.

– Vad gäller själva förhandlingarna så tycker vi att det är viktigt att resultatet visar att universitetsarbetet värderas. Men för vår del handlar det nu mest om att informera studenterna om hur strejken påverkar dem, säger Linna.

Orsakerna till varslet är flera, säger de löntagarförbund som representerar universitetspersonalen. Till dem hör offentliga sektorns högt utbildade (Fosu), JHL och Pardia.

Dels har det varit ett missnöje med själva lönenivån, men det gäller också sättet att förhandla om ett nytt lönesystem. Fackorganisationerna anser att arbetsgivaren velat diktera hur det ska gå till genom att lämna in ett sent förslag.

Bildningsarbetsgivarna har ansett att alla nedskärningar i universitetssektorn den här regeringsperioden leder till att det inte finns utrymme för samma lönepåslag som i industrin. Anne Somer, arbetsmarknadschef vid Bildningsarbetsgivarna, har i ett tidigare skede sagt att arbetsgivarna erbjudit en förhöjning som motsvarar 2,1 procent under två års tid. Den allmänna linjen har legat på 3,2 procent under två års tid.

Stöddemonstration vid Åbo Akademi

Vid middagstid kommer universitetspersonalens missnöje att synas på flera håll i landet – inte bara vid Porthania i Helsingfors, där det blir en demonstration klockan 11. Flera universitet har uppgett att de förbereder stödprotester.

Åbo Akademi och Åbo universitet ordnar en sympatiyttring framför Åbo domkyrka klockan 12.15 – ifall inte strejken blir avblåst före det. Yttringen sker vid lunchtid och ska inte påverka verksamheten.

– Vår förhoppning är förstås att det ska lösa sig och att det inte behövs, säger Ole Karlsson, som är huvudförtroendeman vid ÅA:s personalförening.

– Men vi är förvånade över de signaler vi får efter flera år av att ha tänjt och tänjt. En reallönesänkning skulle inte kännas rätt, säger Karlsson som också efterlyser samarbete om lönesystemet, och tillräckligt med tid för båda parterna att utveckla det.

– Vi är också beredda på att något behöver göras med lönesystemet, men på ett systematiskt och lugnt sätt – inte som en förhandlingspiska, säger Karlsson.

Om inte en förlikning nås senast på tisdag går den första dagsstrejken i gång.

Om en vecka kan nästa strejkdag komma, om ett resultat inte nåtts heller nästa tisdag. Då är det Hanken, Aalto-universitetet, Tammerfors universitet, Konstuniversitetet, Vasa universitet och Tammerfors tekniska universitet som strejkar den 7 mars.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning