Universiteten är världens mest inflytelserika tankesmedja – därför tar de sig an hållbarhetsutmaningen

Bild: Wilfred Hildonen

Universitetens önskan är att framöver intensifiera samarbetet med samhällets olika sektorer i syfte att bygga en hållbar framtid. När vi arbetar tillsammans med städerna, företagen och medborgarna sprids god praxis effektivt och nya idéer ser dagens ljus.

Nu måste vi agera. Klimatförändringen är redan så långt gången att vi ser den i vår vardag, till exempel via nyheterna om bränderna i Australien eller genom att vintermånaderna är varmare än förr. Utarmningen av den biologiska mångfalden hotar matproduktionen och jordens ekosystem, som är livsviktiga för människan.

Trots att miljökrisen syns i vår vardag har vi ännu inte ställt om vår vardag på det sätt som kriserna förutsätter. Vårt samhälle verkar i det stora hela snurra på som förr, även om den globala pandemin tillfälligt verkar ha minskat till exempel flygutsläppen.

För att en förändring ska äga rum behövs föregångare som via sina handlingar visar vägen in i framtiden. De finländska universiteten har bestämt sig för att i samlad tropp gå i bräschen för förändring. Finlands universitetsrektorers råd Unifi rf publicerade i november sina teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet. Teserna är tolv till antalet och de presenterar åtgärder som universiteten vidtar utan dröjsmål.

Med teserna vill universiteten stärka det målmedvetna arbete som universiteten redan nu bedriver, inte enbart för klimatet och naturens mångfald utan även för jämlikhet. Vi kommer att förändra vårt arbetssätt på bred front, och vi utmanar samhällets samtliga aktörer att göra detsamma.

I de gemensamma teserna lovar vi till exempel att universiteten ska vara koldioxidneutrala före 2030, att en grundkurs i hållbarhet ska ingå i alla studenters studier samt att vi ska främja våra anställdas kunskaper och kompetens i fråga om jämlikhet och antirasism. Vi gör ansvarsfulla placeringar och i vår verksamhet tillämpar vi principerna för cirkulär ekonomi.

Universitetens mål är inte enbart att förändra sin egen verksamhet i en mer hållbar riktning, utan även att påverka på ett bredare plan. Vi understöder vårt lands och Europeiska unionens ambitiösa klimat- och diversitetsmål. Finlands regeringsprogram innehåller en imponerande lista målsättningar som syftar till att bromsa utarmningen av biodiversiteten och klimatuppvärmningen. Nu är det dags att ta en titt på hur de ska förverkligas. Hur ska vi bli världens första fossilfria samhälle och en föregångare i cirkulär ekonomi? Hur ska vi göra för att Finland ska nå målen i FN:s Agenda 2030?

De internationella målen för hållbar utveckling är ambitiösa, och för att de ska förverkligas behövs allas våra insatser och samarbete mellan olika aktörer. Universitetens önskan är att framöver intensifiera samarbetet med samhällets olika sektorer i syfte att bygga en hållbar framtid. När vi arbetar tillsammans med städerna, företagen och medborgarna sprids god praxis effektivt och nya idéer ser dagens ljus. Finland är ett öppet samhälle som förlitar sig på forskning, och det ger oss förutsättningar att gå i täten för hållbarhetsomställningen.

I slutändan bygger universiteten en hållbar framtid genom sina grundläggande uppgifter. Med vetenskapens och den forskningsbaserade utbildningens kraft identifierar och löser vi globala hållbarhetsutmaningar. Universiteten är världens äldsta och mest inflytelserika tankesmedja, och vi har alltid varit det ställe där man tänker och skapar förutsättningar för framtiden. En framtid som vi i vårt dagliga liv ännu inte nödvändigtvis ens kan föreställa oss.

Tom Böhling, prorektor, Helsingfors universitet, ordförande, Unifis arbetsgrupp 2019–2020, Meri Löyttyniemi, senior rådgivare i hållbarhet, Aalto-universitetet, vice ordförande, Unifis arbetsgrupp 2019–2020

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning