Unisont besked från kommunalpampar till regeringen: Fem vårdområden i Nyland

Statsminister Antti Rinne är övertygad om att hans regering ska lyckas med det som föregångarna har misslyckats med, att ro i land vårdreformen. Men Rinne vill ännu inte säga hur den nyländska särlösningen kommer att se ut. "Om jag tar ställning i det här skedet, kan det uppstå svårigheter." Bild: Lehtikuva/ Anni Reenpää

Evighetsprojektet med att ta fram en vårdreform tog kanske ett kliv framåt då representanter för 26 nyländska kommuner träffade regeringen och unisont upprepade sitt budskap om att vårdreformen kan lösas genom att dela in Nyland i fem vårdområden.

I samband med vårens regeringsförhandlingar enades de nya regeringspartierna om en kompromiss där Nyland garanteras en särlösning i vårdreformen.Regeringens arbete med att försöka lyckas med operation...