Unikt arkeologiskt fynd i Hangö öppnar historien om transitolägret

Jan Fast och deltagarna i kursen Konfliktarkeologi gräver just nu efter fynd i en tysk skräphög på Tulludden. Bild: Sarah Grönstrand

I kaoset som uppstod i andra världskrigets slutskeden förstördes mycket arkivmaterial. Men några dokument låg gömda i Smörmagasinet i Hangö.

På Tulludden i Hangö har en stor ruta grävts upp en bit ifrån de tyska barackerna och intill naturstigen. En person borstar bort lite sand av en flaska, medan en annan skrapar bort sand från ett gummi...