Unik forskning, men till vilken nytta?

Bild: Tatu Lertola/Lehtikuva

Det FN en gång högtidligt utlyste till den biologiska mångfaldens årtionde når sitt slut vid årsskiftet.

Så gott som alla världens länder hade lovat att för egen del stoppa utarmningen av naturen till 2010. Då det inte lyckades gav man sig tio år tilläggstid. Det hjälpte inte. Utarmningen har fortsatt, också i Finland.

Vi har lagar och myndigheter som ska skydda naturen och följa upp utvecklingen. Men miljömyndigheternas resurser är begränsade och de är sällan förpliktade att se efter många andra arter än de som klassas som hotade.

Hotklassificering är ett inexakt verktyg. Rödlistor är hotbedömningar. Närapå alla arters status kan inte bedömas för att man vet för lite om dem.

Nyligen har forskningscentret REC vid Helsingfors universitet sammanställt en syntes av otaliga taxerings- och inventeringsresultat över lång tid. Det är inte bedömningar. Det är fakta utifrån unika dataserier som visar hur massivt och snabbt Finlands natur förändras.

Biologisk mångfald är inte bara artrikedom. Hotbilden måste ses mot förändringens omfattning och takt, också lokalt och regionalt. När populationer försvinner, utbredningsområden förskjuts och organismsamhällens sammansättning förändras – då sker genomgripande förändringar i den biologiska mångfalden också om det går rödlistor förbi.

Vetenskap borde utgöra underlag för bättre politik och förvaltning, men REC:s samlade alster riskerar att falla mellan stolarna trots att de håller världsklass.

Helsingfors universitet och Miljöministeriet ligger i samma kvarter, Riksdagshuset bara ett stenkast bort. De här instanserna måste, tillsammans med Bryssel, kommunicera sinsemellan för att omsätta kunskap i handling. Ska den samlade forskningen bidra med samhällsnytta måste makthavare ta den till sig. Hur ska vi annars kunna nå FN-målet om biologisk mångfald?

Peter Buchert Reporter

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning