Unicefdirektör: Vi hoppas ni höjer biståndet

– Utvecklingssamarbete är sällan snabba fix. Förutsägbarhet och långsiktighet är väldigt viktigt, säger Unicefs biträdande exekutivdirektör Charlotte Petri Gornitzka, som besöker Finland tillsammans med regiondirektören för södra och östra Afrika Bo Viktor Nylund. Bild: NiklasTallqvist

Allt fler barn drabbas av konflikter och klimatförändringar, men nationalistiska och populistiska vindar syns nu också i biståndsfinansieringen. Unicefs biträdande direktör Charlotte Petri Gornitzka har en from förhoppning till regeringsförhandlarna i Ständerhuset:– Vi hoppas att det finns en politisk vilja att höja biståndet mot 0,7 procent.

Först de goda nyheterna: Den extrema fattigdomen och barndödligheten har mer än halverats i världen under det senaste kvartsseklet. Allt fler barn, också flickor, går i skola. Det är stort.Men det fin...