Helsingfors universitet skrotar klassiskt lektorat – studenterna protesterar

Helsingfors universitets huvudbyggnad.Bild: HBL-arkiv/Leif Weckström

Helsingfors universitet planerar att avskaffa lektoratet i antikens kultur och klassisk arkeologi. Besvikna studenter samlar nu in namn för att bevara tjänsten.

Helsingfors universitet (HU) har beslutat att inte tillsätta lektoratet i antikens kultur och klassisk arkeologi när den nuvarande lektorn, docent Leena Pietilä-Castrén, går i pension i augusti i år. Humanistiska fakultetens dekanus, professor Hanna Snellman, motiverar beslutet med resursberäkning och med förändringar i examensstrukturen.

Universitetet har genomfört en omfattande examensreform med bredare, tvärvetenskapliga kandidatprogram, bland annat för att påskynda studenternas utexaminering.

– I förhållande till antalet studenter är personalresurserna inom antikstudierna utmärkta. Inom den nya examensstrukturen utgör klassisk arkeologi inte längre en egen studieriktning, säger Snellman.

Studenterna sväljer inte argumenten, utan kräver att en ny lektor väljs till tjänsten. För att bevara lektoratet har man nyligen startat en namninsamling, som på tisdagsförmiddagen hade samlat drygt 2 100 namn.

Studenterna framhåller bland annat att HU i dag är den enda instansen i landet som erbjuder regelbunden närundervisning i antikens materiella kultur, sedan motsvarande lektorat vid Uleåborgs universitet lades ned 2014.

– Den återstående undervisningspersonalen inom antikens språk vid HU kan inte vid sidan om alla sina nuvarande arbetsuppgifter kompensera för undervisningen i antikens materiella kultur – fornlämningarna, arkitekturen och bildkonsten, skriver studenterna i ett utlåtande.

Vidare anser studenterna att möjligheten att specialisera sig på antikens materiella kultur undermineras om lektoratet kastas på soptippen.

– Kontaktundervisningen spelar en mycket viktig roll för inlärningen. Experter som gör den vetenskapliga forskningen synlig i samhället kan inte utbildas enbart genom boktentamina.

Studenterna påpekar också att kurserna i antikens kultur och klassisk arkeologi varit jämförelsevis välbesökta, med 10–25 studerande på varje kurs.

– Kunskapen om antikens kultur berör inte alls bara dem som studerar och forskar i antikens språk. Antikens kultur är tätt sammanflätad med många andra läroämnen och en nyckel till kännedom om den västerländska kulturen, skriver studenterna.

De lyfter också fram ämnets långa anor: undervisning i antikens materiella kultur har ordnats i Finland sedan 1780-talet.

Läs också:

Förvirring vid Helsingfors universitet efter uppsägningar och reformer

Kommentar: Helsingfors universitet sjabblar bort unga förmågor

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33