Ungrare, greker och rumäner har alltmer positiv bild av EU

Bild: Anna Back/SPT

Enligt sommarens Eurobarometern är synen på EU den mest positiva på fem år. Andelen positiva har ökat mest i Cypern, Ungern, Grekland och Rumänien.

I 23 EU-länder är det fler som har en positiv bild av EU än i fjol höstas. Andelen som är positiva till EU har vuxit särskilt mycket bland annat i Ungern - med nio procentenheter till 52 procent, samt i Grekland, Rumänien och Cypern.

I Finland har andelen som ser positivt på EU ökat med fyra procentenheter till 44 procent. 43 procent av finländarna ser neutralt på EU, 12 procent negativt.

I hela EU upplever 73 procent att de känner sig som EU-medborgare. I Finland är samma siffra 85 procent.

Stödet för eurovalutan är större än förr. I hela euroområdet stöder 76 procent av de svarande valutan. Stödet har vuxit med nio procentenheter på fem år.

I sommarens eurobarometer uppges migration och klimatfrågor oroa européerna mest. Migrationen uppges vara det huvudsakliga orosmomentet för 34 procent av de svarande, vilket är sex procentenheter färre än förra hösten. I stället har oron för klimatet vuxit med lika många procentenheter till 22 procent. Ekonomin ses som det tredje största orosmomentet.

Som EU:s största fördelar klassas den fria rörligheten, möjligheten att studera och jobba i olika länder och fred mellan medlemsländerna.

Eurobarometern baserar sig på drygt 27 000 intervjuer som gjorts i juni med människor i alla EU-länder.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning